suspendarea executarii

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 754/2011 sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila 3769/2010 CAB sectia a VIII-a – s-a respins cererea; s-a respins recursul

- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- nerespectarea procedurii prevazute de art. 43 din legea concurentei- necesitatea administrarii de probe ce ar prejudeca fondul cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1422/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 4222/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul formulat de reclamanta

-anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - incheierea unei intelegeri anticoncurentiale de catre 14 administratori de fonduri de pensii private avand ca obiect impartirea clientilor
- suspendarea excecutarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1786/2011- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta 5084/2010 a CAB – sectia a VIII-a - s-a respins cererea; s-a respins recursul

- suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 14 alin. 1si art. 15 alin. 1 din Legea 554/2004
- achitarea cautiunii in valoare de 30% din amenda ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 2753/2011- (sentinta nr. 2370/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegea orizontala a 32 de agenti economici avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei
-suspendarea deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 3273/2010 - (sentinta civila 2881/2009 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii de concurenta prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 15 alin. 1 si alin.2 teza a doua din Legea 21/1996 – omisiunea notificarii concentrarii economice realizate prin infiintarea societatii pe actiuni
- notificarea Consiliului Concurentei cu depasirea termenlui legal; inexistenta unor cauze obiecte care sa determine aceasta situatie ....

Română

Inalta curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4339/2009 – sectia contencios administrativ si fiscal - incheierea din 13.06.2006 a CAB - s-a admis cererea de suspendare; s-a respins pe fond actiunea; s-a respins recursul

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a interzis ajutorul de stat acor dat societatii, rambursarea acestuia si inlocuirea deciziei cu masura prevazuta de art. 21 alin. 2 lit. c din Legea 134/1999
- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea definitiva a cauzei, conform art. 15 din Legea 554/2004 – admiterea de catre instanta de fond ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 5240/2011 – sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila a CAB sectia a VIII-a 4731/2011 - s-a respins cererea de suspendare; s-a respins actiunea; s-a respins recursul

- suspendarea deciziei autoritatii concurentiale
- invocarea motivelor ce vizeaza fondul cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 5218/ 2011- sectia contencios administrative si fiscal - sentinta civila a CAB sectia a VIII-a 3352/2010-s-a respins cererea; s-a respins actiunea; in recurs s-a respins cererea de suspendare, s-a respins recursul

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996- intelegea orizontala tip cartel avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei ; initierea unei politici unitare a tarifelor practicate in privinta serviciilor respective.
- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ; intemeierea pe dispoz. art. 36 din Legea 85/ 2006 privind procedura insolventei; incidenta acestor dispozitii legale

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia 5171/2010 - sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila 1941/2010 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins cererea de suspendare; s-a respins recursurile declarate

- suspendarea deciziei Consiliului Concurentei pana la solutionarea irevocabila a cauzei
-invocarea nelegalitatii deciziei atacate prin incalcarea prev.art. 36 alin. 2 din Legea 21/ 1996 ai art. 37- 38 din aceeasi lege
- neluarea in considerare a obiectiunilor formulate la raportul ce a stat la baza investigati ei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4994/2009- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 690/2007ª CAB sectia a VIII- a – s-a admis cererea de suspendare - s-a admis actiunea; s-au respins recursurile

- anularea deciziei autoritatii concurentiale
- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- depasirea competentei autoritatii concurentiale prin modificarea unor dispozitii cu putere de lege
- incidenta Legii nr. 143/ 1999 si a art. 88 alin. 3 din CE .....

Română

Pagini

Subscribe to RSS - suspendarea executarii