respinge actiunea

ICCJ – decizia 3166/31 mai 2011- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 78/F/2010 CAB – respingerea actiunii;

obiect : constatarea nulitatii absolute a deciziei organului fiscal considerat a nu fi competent pentru masurile fiscale, calificate drept ‘ajutoare de stat’ de care a beneficiat reclamanta; incidenta prev.art. 250 alin.1 pct. 9 si art. 257 alin. 1 lit. l din Legea 571/ 2003 – prin ‘efectul legii’ nu se datoreaza impozit pe cladirile si terenurile aflate in interiorul parcurilor industriale; admiterea recursului reclamantei- modificarea sentintei in sensul admiterii actiunii.

Română

ICCJ sectia contencios administrativ si fiscal- decizia 3270/11 iunie 2009 –sentinta civ. 655/2007 CAB sectia a VIII-a – respingerea actiunii; decizia 639/2008 a ICCj – admiterea recursului ambelor parti si trimite rea cauzei spre rejudecare; sentinta civ. 2068/2008 CAB a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a MEF

Obiect: anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a interzis in mod nelegal ajutorul de stat pentru restructurare si facilitatile oferite de HG 874/ 2000 si Legea 137/ 2002 de care a beneficiat reclamant

Română

ICCJ sectia contencios adm. si fiscal- decizia 2275/15 apri lie 2011- sentinta Curtii de Apel Brasov: respinsa actiunea reclamantei in contradictoriu cu DFB; respingerea recursului reclamantei.

Obiect: constatarea nulitatii absolute a deciziei de impunere si a dispozitiei aferente ca fiind emisa de o entitate ce nu are calitatea de a dispune cu privire la masurile fiscale de care a beneficiat reclamanta; incidenta prev.art. 250 alin. 1 pct. 9 si art. 257 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003- nedatorarea impozitului pe cladirile si terenurile aflate in parcurile industriale ; incidenta Regulamentului CE nr. 659/ 1999 al Consiliului Uniunii Europene;

competenta Consiliului Concurentei-

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 280/21 ianuarie 2010

- prin sentinta civila 2333/2006 CAB sectia a VIII-a a respins actiunea reclamantei; prin decizia 2914/ 2007 ICCJ a admis recursul reclamantei, a casat sentinta si a dispus trimi terea cauzei spre rejudecare; in fond dupa rejudecare, prin sentinta 2797/2008 CAB a respins actiunea; prin decizia 3269/2009 ICCJ a admis in parte recursul si rejudecand fondul a admis in parte actiunea si anulat partial decizia Consiliului Concurentei; respingerea cererii de revizuire formulata de catre Consiliul Concurentei.

Obiectul cauzei: retinerea prin decizia emisa de autoritatea concurentiala a beneficierii reclamantei de ajutor de stat – scutire de plata impozitului pe profit peste limi ta legala – dispunandu-se recuperarea sumei cu dobanzile si penalitatile aferente.

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 727/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 962/2010 CAB sectia a VIII-a – s-au respins actiunile conexe; s-a respins recursul declarat de reclamanta fata de o decizie; conexare cu dos. nr. 5972/2/2009 si 4979/2/2009

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat savarsirea contraventiei prevazute de art. 50 lit. a din Legea 21/1996 - omisiunea notificarii in termenul legal a operatiunii de concentrare economica ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1422/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 4222/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul formulat de reclamanta

-anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - incheierea unei intelegeri anticoncurentiale de catre 14 administratori de fonduri de pensii private avand ca obiect impartirea clientilor
- suspendarea excecutarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1335/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1881/2010 CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul reclamantei

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit.a din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale la care a luat parte si reclamanta care se refera la fixarea tarifului pentru serviciul de scolarizare auto in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B la cuantumul de 800 lei.
- incidenta prev. art. 8 alin 2 din Legea 21/1996

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie –decizia 1762/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 294/2008 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a admis recursul reclamantei , s-a modificat sentinta in sensul admiterii exceptiei prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea si anularii deciziei autoritatii concurentiale

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale avand ca obiect impartirea si delimitarea zonelor de operare intre acestia in mun. T. si totodata crearea unor zone in care furnizeaza servicii un singur operator; s-a eliminat astfel concurenta in zona municipiului respectiv in care anterior cei doi operatori concurau iar abonatii au fost lipsiti de posibilitatea de alegere intre serviciile unuia dintre cei doi operatori
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea; cauze de intrerupere a cursului prescriptiei; incidenta OG 2/2001si/ sau a Decr. 167/1958 ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 2753/2011- (sentinta nr. 2370/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegea orizontala a 32 de agenti economici avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei
-suspendarea deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 2502/2009 (sentinta civila 1634/2008 a CAB sectia a VIII-a - prin care s-a respins actiunea; s-a admis recursul reclamantei, s-a modificat sentinta in sensul admiterii actiunii si anularea Ordinului Presedintelui autoritatii concurentiale)

- anularea ordinului Presedintelui autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 si art. 6 lit.c din Legea 21/1996 - printr-o prima decizie se solutioneaza plangerea si se dispune sanctionarea reclamantei pentru abuz de pozitie dominanta, sub aspectul incalcarii art. 5 si se respinge pentru incalcarea art. 6 din Legea 21/1996; printr-o plangere ulterioara firma ce s-a considerat prejudiciata a solicitat redeschiderea investigatiei (suspendata de Curtea de Apel pana la solutionarea unei plangeri penale) pe baza acelorasi argumente din prima sesizare. A fost apreciata ca neavand nici un element nou . Ulterior autoritatea concurentiala s-a sesizat din oficiu in baza unor inscrisuri emanand de la cele doua societati A si B, pe baza carora a fost emis Ordinul prin care s-a dispus o noua investigatie, ce face obiectul cauzei .....

Română

Pagini

Subscribe to RSS - respinge actiunea