piata relevanta geografica

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1478/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1752/2008 CAB sectia a VIII-a – s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune, s-a respins actiunea; s-a respins recursul declarat de reclamanta

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcare prev. art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri verticale anticoncurentiale avand ca obiect fixarea concertata in mod direct si indirect, prin discounturi, a preturilor de revanzare a produselor W si convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clie ntilor intre furnizor si distribuitorii sai
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea ; incidenta OG 2/2001 si/sau a Decr. 167/1958 - pentru contraventiile prevazute de art. 56 lit. a din Legea 21/1996 ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1335/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1881/2010 CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul reclamantei

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit.a din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale la care a luat parte si reclamanta care se refera la fixarea tarifului pentru serviciul de scolarizare auto in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B la cuantumul de 800 lei.
- incidenta prev. art. 8 alin 2 din Legea 21/1996

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie –decizia 1762/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 294/2008 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a admis recursul reclamantei , s-a modificat sentinta in sensul admiterii exceptiei prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea si anularii deciziei autoritatii concurentiale

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale avand ca obiect impartirea si delimitarea zonelor de operare intre acestia in mun. T. si totodata crearea unor zone in care furnizeaza servicii un singur operator; s-a eliminat astfel concurenta in zona municipiului respectiv in care anterior cei doi operatori concurau iar abonatii au fost lipsiti de posibilitatea de alegere intre serviciile unuia dintre cei doi operatori
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea; cauze de intrerupere a cursului prescriptiei; incidenta OG 2/2001si/ sau a Decr. 167/1958 ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4498/2011 – sectia contencios adminstrativ si fiscal (sentinta civ. 3946/2009 CAB sectia a VIII-a - s-a admis actiunea, cererile de interventie; se admite recursul Consiliului Concurentei se modifica in parte sentinta in sensul ca se resping cererile de inteventie, se respinge actiunea reclamantei, se anuleaza art. 1 din decizia atacata

-abuz de pozitie dominanta in mun.Bucuresti prin impunerea de tarife majorate in mod nejustificat de cresterea costurilor
- prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea pentru fapta din Timisoara si incidenta dispoz. OG 2/ 2001
- ‘piata geografica relevanta ‘ este considerata in speta a fi: fie piata retransmiterii de programe TV prin tehnologia CATV sau toate serviciile de retransmisie a programelor TV indiferent de tehnologia utilazata in scopul retransmiterii ( CATV, DTH si similare) la nivelul mun.Bucuresti, fie la nivel national; factori ce trebuie avuti in vedere: obiectul investigatiei
- definirea ‘ pozitiei dominante’ pe o parte din piata substantiala –incidenta anexei III la Ordinul nr. 61/ 2004; abuzul de pozitie dominanta prin practicarea unor preturi de ruina re
-conditiile de acces ale concurentilor potentiali la piata relevanta

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 5027/2011 - sectia contencios administrativ si fiscal-sentinta civila 4238/2010 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcare prev.art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996- fixarea de catre intreprinderile membre , cu ocazia unei adunari, a unui nivel minim al pretului de vanzare pentru painea alba ; monitorizarea com portamentului pe piata al partilor, acest aspect rezultand evident din procesul- verbal al adunarii asociatiei.
- invocarea inexistentei rolului pasiv in cadrul intelegerii
- invocarea inaplicabilitatii prev. art. 81 din TFUE, actualul art. 101 in raport de ‘piata geografica’ a judetului M.- ce nu reprezinta o piata semnificativa din piata comuna- si data producerii faptei ( 2006)
- criterii de individualizare a sanctiunii

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 6130/ 2011 – sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 4670/2010 a CAB sectia a VIII-a - s-au respins actiunile; s-au respins recursurile reclamantilor

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - participarea unui numar de 32 agenti economici ce furnizeaza servicii de scolarizare in vederea obtinerii permisului autor la o intelegere tip cartel - concretizata intr-un numar de 8 procese-verbale - de fixare si majorare a tarifului de scolarizare autor pentru categoria B la nivelul minim de 800 lei, ceea ce reprezinta o restrictionare prin obiect, o incalcare per se a regulilor de concurenta
- ‘piata relevanta’
- retinerea contraventiei chiar daca agentul economic nu a participat la toate sedintele si sustine ca a avut un rol minor ....

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal Sentinta civila 4696/ 2011 - respinge cererea; respinge actiunea

- anularea deciziei Consiliului Concurential
- solicitarea punctului de vedere al Comisiei Europene – Directia Generala de Concurenta...

Română
Subscribe to RSS - piata relevanta geografica