neintrunirea conditiilor art. 14 si 15 din Legea 554/2004

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 754/2011 sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila 3769/2010 CAB sectia a VIII-a – s-a respins cererea; s-a respins recursul

- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- nerespectarea procedurii prevazute de art. 43 din legea concurentei- necesitatea administrarii de probe ce ar prejudeca fondul cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1422/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 4222/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul formulat de reclamanta

-anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - incheierea unei intelegeri anticoncurentiale de catre 14 administratori de fonduri de pensii private avand ca obiect impartirea clientilor
- suspendarea excecutarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1786/2011- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta 5084/2010 a CAB – sectia a VIII-a - s-a respins cererea; s-a respins recursul

- suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 14 alin. 1si art. 15 alin. 1 din Legea 554/2004
- achitarea cautiunii in valoare de 30% din amenda ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 5240/2011 – sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila a CAB sectia a VIII-a 4731/2011 - s-a respins cererea de suspendare; s-a respins actiunea; s-a respins recursul

- suspendarea deciziei autoritatii concurentiale
- invocarea motivelor ce vizeaza fondul cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4954/ 2010 – sectia contencios administrativ si fiscal - incheierea din 20 aprilie 2010 a CAB sectia a VIIIa – s-au respins cererile ; s-a respins recursul-

-suspendarea executarii deciziei
- neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 14 si art. 15 din Legea 21/ 1996
- respingerea cererii de plata a cautiunii – ca urmare a modificarilor legislative

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4724/ 2010 –sectia contentios adminis trativ si fiscal-incheierea din 20 aprilie 2010 a CAB sectia a VIII-a– s-a respins cererea; s-a respins recursul-

- suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea contes- tatiei

- neintrunirea cerintelor ‘ cazului bine justificat’ , nedovedirea existentei unor impreju rari legate de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o indoiala serioasa in privin ta legalitatii deciziei
- neindeplinirea conditiilor ‘ iminentei pagubei’

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal Sentinta civila 2060/ 2012 - respinge actiunea

- anularea deciziei Consiliului Concurentei
- exitenta / inexistenta ‘ cazului bine justificat’ in raport de prev.art. 14 si art. 15 din Legea 554/ 2004 ....

Română
Subscribe to RSS - neintrunirea conditiilor art. 14 si 15 din Legea 554/2004