Legea 554/2004

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1786/2011- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta 5084/2010 a CAB – sectia a VIII-a - s-a respins cererea; s-a respins recursul

- suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea irevocabila a cauzei
- neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 14 alin. 1si art. 15 alin. 1 din Legea 554/2004
- achitarea cautiunii in valoare de 30% din amenda ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 2618/2009 (incheierea din 11 februarie 2009 a CAB sectia a VIII-a -s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale; s-a respins recursul

-exceptia de nelegalitate a disp.pct/ V lit. c alin. 2 din Instructiunile privind individuali zarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute de art. 56 din Legea 21/1996
- exceptia de neconstitutionalitate a dis.art. 4 alin. 1 din Legea 554/2004 - textul nu permite invocarea exceptiei de nelegalitate si in privinta actelor administrative cu caracter normativ; neindicarea textelor consititutionale incalcate

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 5240/2011 – sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila a CAB sectia a VIII-a 4731/2011 - s-a respins cererea de suspendare; s-a respins actiunea; s-a respins recursul

- suspendarea deciziei autoritatii concurentiale
- invocarea motivelor ce vizeaza fondul cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casastie si Justitie – decizia nr. 5169/2011 - sectia contencios administrativ si fisca l -sentinta civila 4462/2010ª CAB sectia a VIII-a - s-a admis exceptia lipsei de interes a reclamantului;s-a admis recursul s-a dispus casarea si trimiterea cauzei spre rejudecare

- anularea deciziei autoritatii de concurenta prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 9 alin., 1 din Legea 21/ 1996-
- invocarea exceptiei lipsei de interes a reclamantului- admisa de catre instanta de fond-: simpla ipoteza ca decizia, care nu il preveste direct pe reclamant, ar putea fi pusa in prac tica si l-ar vatama , nu este suficienta; nicio masura dispusa nu stabileste o obligatie in sarcina agentilor economici asa cum este reclamantul; lipsa caracterului direct si personal al interesului
- opinia contrara a instantei de recurs ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4954/ 2010 – sectia contencios administrativ si fiscal - incheierea din 20 aprilie 2010 a CAB sectia a VIIIa – s-au respins cererile ; s-a respins recursul-

-suspendarea executarii deciziei
- neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 14 si art. 15 din Legea 21/ 1996
- respingerea cererii de plata a cautiunii – ca urmare a modificarilor legislative

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4724/ 2010 –sectia contentios adminis trativ si fiscal-incheierea din 20 aprilie 2010 a CAB sectia a VIII-a– s-a respins cererea; s-a respins recursul-

- suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea contes- tatiei

- neintrunirea cerintelor ‘ cazului bine justificat’ , nedovedirea existentei unor impreju rari legate de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o indoiala serioasa in privin ta legalitatii deciziei
- neindeplinirea conditiilor ‘ iminentei pagubei’

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5535/2011- sectia contencios administrativ si fiscal – sentinta civila 3484/2011 CAB sectia a VIII-a s-a admis cererea de suspendare; respins recursul

- suspendarea executarii deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a dispus amendarea ...
- respectarea Recomandarii nr. R/89/8/13 09 1989 a Comitetului de Ministri din cadrul Consiliului Europei privind protectia jurisdictionala provizorie in materie administrativa precum si a Recomandarii nr. 16/2003 a aceleiasi institutii, potrivit careia executarea deciziilor administrative trebuie sa tina cont de drepturile si interesele persoanelor particulare

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal Sentinta civila 2060/ 2012 - respinge actiunea

- anularea deciziei Consiliului Concurentei
- exitenta / inexistenta ‘ cazului bine justificat’ in raport de prev.art. 14 si art. 15 din Legea 554/ 2004 ....

Română
Subscribe to RSS - Legea 554/2004