intelegere de tip orizontal

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 2425/2010 - (sentinta civila 670/2009 a CAB sectia a VIII-a - admiterea actiunii; admiterea recursului modificarea sentintei si pe fond respingerea actiunii)

anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea disp. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996- negocierea reclamantei cu AAOFPR a clauzelor contra ctuale si nivelul tarifelor pentru serviciile prestate membrilor asociatiei , in baza imputer- nicirilor primite de la membrii sai, in numele asociatiei iar nu individual cu fiecare operator in parte, constituie o intelegere pe verticala grefata pe o intelegere pe orizontala ce a avut ca obiect restrangerea, impiedicarea si denaturara concurentei prin stabilirea conditiilor comerciale si a nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de reclamanta si o fixare a tarifelor. .....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 2753/2011- (sentinta nr. 2370/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegea orizontala a 32 de agenti economici avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei
-suspendarea deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ....

Română

Inlata Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4562/ 2011- sectia contencios adminstrativ si fiscal ( sentinta civila 2369/2010 a CAB sectia a VIII-a-s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegerea anticoncurentiala pe orizontala de majora re a tarifului la categoria auto B si de fixare a unui nivel minim al tarifului pentru aceasta categorie
- anuntarea in presa- in mod public- a conduitei ce urma a fi adoptata ca urmare a intelege rii reprezinta atestarea materializarii planului anticoncurential ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 5218/ 2011- sectia contencios administrative si fiscal - sentinta civila a CAB sectia a VIII-a 3352/2010-s-a respins cererea; s-a respins actiunea; in recurs s-a respins cererea de suspendare, s-a respins recursul

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996- intelegea orizontala tip cartel avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei ; initierea unei politici unitare a tarifelor practicate in privinta serviciilor respective.
- suspendarea executarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ; intemeierea pe dispoz. art. 36 din Legea 85/ 2006 privind procedura insolventei; incidenta acestor dispozitii legale

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal - Sentinta civila nr. 5802/2011 - respingerea actiunii

- anularea deciziei Consiliului Concurentei, intelegere orizontala de tip cartel
- nepunerea in practica a intelegerii anticoncurentiale - efecte

Română
Subscribe to RSS - intelegere de tip orizontal