art. 65 lit. a din Legea 21/1996

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 3055/2010 (sentinta civila 1880/2009 a CAB sectia a VIII — s-a admis actiunea; admiterea recursului autoritatii concurentiale , modificarea sentintei in sensul respingerii actiunii)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 6 lit. a si lit.c/f din Legea 21/1996 - dobandirea pozitiei dominante de catre reclamanta dupa ce a fost preluata de grupul K si abuzand de aceasta, a majorat preturile cu procente de pana la 50 % , in conditiile in care rentabilitatea era asigurata, preturi impuse si in relatiile comerciale cu beneficiarii (fara negociere)
- inconsecventa Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei pozitii dominante
- definirea ‘ practicilor abuzive’
- definirea conceptului ‘efect de grup’

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4498/2011 – sectia contencios adminstrativ si fiscal (sentinta civ. 3946/2009 CAB sectia a VIII-a - s-a admis actiunea, cererile de interventie; se admite recursul Consiliului Concurentei se modifica in parte sentinta in sensul ca se resping cererile de inteventie, se respinge actiunea reclamantei, se anuleaza art. 1 din decizia atacata

-abuz de pozitie dominanta in mun.Bucuresti prin impunerea de tarife majorate in mod nejustificat de cresterea costurilor
- prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea pentru fapta din Timisoara si incidenta dispoz. OG 2/ 2001
- ‘piata geografica relevanta ‘ este considerata in speta a fi: fie piata retransmiterii de programe TV prin tehnologia CATV sau toate serviciile de retransmisie a programelor TV indiferent de tehnologia utilazata in scopul retransmiterii ( CATV, DTH si similare) la nivelul mun.Bucuresti, fie la nivel national; factori ce trebuie avuti in vedere: obiectul investigatiei
- definirea ‘ pozitiei dominante’ pe o parte din piata substantiala –incidenta anexei III la Ordinul nr. 61/ 2004; abuzul de pozitie dominanta prin practicarea unor preturi de ruina re
-conditiile de acces ale concurentilor potentiali la piata relevanta

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal Sentinta civila 4696/ 2011 - respinge cererea; respinge actiunea

- anularea deciziei Consiliului Concurential
- solicitarea punctului de vedere al Comisiei Europene – Directia Generala de Concurenta...

Română
Subscribe to RSS - art. 65 lit. a din Legea 21/1996