art. 5 alin1 lit a din Legea 21/1996

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1478/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1752/2008 CAB sectia a VIII-a – s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune, s-a respins actiunea; s-a respins recursul declarat de reclamanta

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcare prev. art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri verticale anticoncurentiale avand ca obiect fixarea concertata in mod direct si indirect, prin discounturi, a preturilor de revanzare a produselor W si convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clie ntilor intre furnizor si distribuitorii sai
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea ; incidenta OG 2/2001 si/sau a Decr. 167/1958 - pentru contraventiile prevazute de art. 56 lit. a din Legea 21/1996 ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1335/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1881/2010 CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul reclamantei

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit.a din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale la care a luat parte si reclamanta care se refera la fixarea tarifului pentru serviciul de scolarizare auto in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B la cuantumul de 800 lei.
- incidenta prev. art. 8 alin 2 din Legea 21/1996

Română

Inalta curte de Casatie si Justitie – decizia 1576/2011 - sectia contencios administrativ - sentinta civ. 2154/2009 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune , s-a admis in parte actiunea precizata prin reducerea amenzii; se admite recursul Consiliului Concurentei- modifica in parte sentinta in sensul ca respinge actiunea reclamantei; se respinge recursul reclamantei

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/1996 – existenta unei intelegeri verticale avand ca obiect fixarea concertata, in mod direct , a preturilor de revanzare a produselor W .
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea , in raport de caracterul continuu al contraventiei si perioada comisa

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 2425/2010 - (sentinta civila 670/2009 a CAB sectia a VIII-a - admiterea actiunii; admiterea recursului modificarea sentintei si pe fond respingerea actiunii)

anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea disp. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996- negocierea reclamantei cu AAOFPR a clauzelor contra ctuale si nivelul tarifelor pentru serviciile prestate membrilor asociatiei , in baza imputer- nicirilor primite de la membrii sai, in numele asociatiei iar nu individual cu fiecare operator in parte, constituie o intelegere pe verticala grefata pe o intelegere pe orizontala ce a avut ca obiect restrangerea, impiedicarea si denaturara concurentei prin stabilirea conditiilor comerciale si a nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de reclamanta si o fixare a tarifelor. .....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 2753/2011- (sentinta nr. 2370/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegea orizontala a 32 de agenti economici avand ca obiect majorarea tarifului pentru serviciile de scolarizare auto categoria B , in Bucuresti, precum si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei
-suspendarea deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia 2456/2011 (sentinta civila 1227/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a admis actiunea; s-a admis recursul Consiliului Concurentei si s-a modificat sentinta in sensul respingerii actiunii)

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1lit.a din Legea 21/1996 - participarea societatii reclamante la mai multe intalniri desfasurate la sediul Federatiei Patronale a Scolilor de Soferi Particulare din Romania ce au avut ca obiect majorarea tarifului la serviciile de scolarizare auto , categoria B si fixarea tarifului la un nivel minim de 800 lei
- restrangerea ‘pietei relevante’ din perspectiva produsului sau a serviciului – in speta investigatia a luat in considerare tarifele practicate de agentii economici la nivelul mun. Bucuresti si nu la nivel national cum a solicitat reclamanta

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia 3802/2011 (sentinta civila 3023/2010 CAB sectia a VIII-a - s-a admis actiunea; s-a admis recursul Consiliului Concurentei, s-a modificat sentinta in sensul respingerii actiunii)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/ 1996 – existenta mai multor intalniri ai reprezentantilor mai multor societati comerciale cu obiect de activitate scolarizarea auto de categoria B , in cadrul carora s-au luat decizii cu privire la cuantumul tarifului practicat, in sensul majorarii si fixarii la suma de 800 lei
- gresita apreciere a probelor de catre instanta de fond ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 3388/2010 - sectia contencios administrativ si fiscal (sentinta civila 907/2008 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art 5 alin. 1 lit. a si lit. c din Legea 21/ 1996- intelegerea verticala avand ca obiect fixrea concertata in mod direct si indirect prin discount, a preturilor de vanzare la produsele W si conveni rea pietelor de desfacere si alocarii clientilor de catre reclamanta si distribuitorii sai
- restrangerea concurentei din moment ce distribuitorul nu avea posibilitatea de a-si determina pretul de vanzare ci doar accepta un pret fix ...

Română

Inlata Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4562/ 2011- sectia contencios adminstrativ si fiscal ( sentinta civila 2369/2010 a CAB sectia a VIII-a-s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

-anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996 - intelegerea anticoncurentiala pe orizontala de majora re a tarifului la categoria auto B si de fixare a unui nivel minim al tarifului pentru aceasta categorie
- anuntarea in presa- in mod public- a conduitei ce urma a fi adoptata ca urmare a intelege rii reprezinta atestarea materializarii planului anticoncurential ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 5464/2009 - sectia contencios administrativ si fiscal (sent. civ. 821/2008 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin.1 lit. a si c din Legea 21/ 1996 – intelegere pe verticala intre furnizor si distribuitori avand ca obiect fixarea concertata in mod direct prin clauza de pret si indirect prin discounturi a preturilor de revanzare a produselor W. si convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clientilor-.
- ignorarea de catre recurenta a clauzei anticoncurentiale din contract ....

Română

Pagini

Subscribe to RSS - art. 5 alin1 lit a din Legea 21/1996