art. 5 alin1 lit c din Legea 21/1996

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1478/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 1752/2008 CAB sectia a VIII-a – s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune, s-a respins actiunea; s-a respins recursul declarat de reclamanta

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcare prev. art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri verticale anticoncurentiale avand ca obiect fixarea concertata in mod direct si indirect, prin discounturi, a preturilor de revanzare a produselor W si convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clie ntilor intre furnizor si distribuitorii sai
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea ; incidenta OG 2/2001 si/sau a Decr. 167/1958 - pentru contraventiile prevazute de art. 56 lit. a din Legea 21/1996 ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia 1422/2011 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 4222/2010 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a respins recursul formulat de reclamanta

-anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - incheierea unei intelegeri anticoncurentiale de catre 14 administratori de fonduri de pensii private avand ca obiect impartirea clientilor
- suspendarea excecutarii deciziei pana la solutionarea irevocabila a cauzei ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie –decizia 1762/2009 sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civ. 294/2008 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea; s-a admis recursul reclamantei , s-a modificat sentinta in sensul admiterii exceptiei prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea si anularii deciziei autoritatii concurentiale

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev. art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 21/1996 - existenta unei intelegeri anticoncurentiale avand ca obiect impartirea si delimitarea zonelor de operare intre acestia in mun. T. si totodata crearea unor zone in care furnizeaza servicii un singur operator; s-a eliminat astfel concurenta in zona municipiului respectiv in care anterior cei doi operatori concurau iar abonatii au fost lipsiti de posibilitatea de alegere intre serviciile unuia dintre cei doi operatori
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea; cauze de intrerupere a cursului prescriptiei; incidenta OG 2/2001si/ sau a Decr. 167/1958 ...

Română

Inalta curte de Casatie si Justitie – decizia 1576/2011 - sectia contencios administrativ - sentinta civ. 2154/2009 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune , s-a admis in parte actiunea precizata prin reducerea amenzii; se admite recursul Consiliului Concurentei- modifica in parte sentinta in sensul ca respinge actiunea reclamantei; se respinge recursul reclamantei

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/1996 – existenta unei intelegeri verticale avand ca obiect fixarea concertata, in mod direct , a preturilor de revanzare a produselor W .
- exceptia prescriptiei dreptului de a aplica sanctiunea , in raport de caracterul continuu al contraventiei si perioada comisa

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 3388/2010 - sectia contencios administrativ si fiscal (sentinta civila 907/2008 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art 5 alin. 1 lit. a si lit. c din Legea 21/ 1996- intelegerea verticala avand ca obiect fixrea concertata in mod direct si indirect prin discount, a preturilor de vanzare la produsele W si conveni rea pietelor de desfacere si alocarii clientilor de catre reclamanta si distribuitorii sai
- restrangerea concurentei din moment ce distribuitorul nu avea posibilitatea de a-si determina pretul de vanzare ci doar accepta un pret fix ...

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – decizia nr. 4498/2011 – sectia contencios adminstrativ si fiscal (sentinta civ. 3946/2009 CAB sectia a VIII-a - s-a admis actiunea, cererile de interventie; se admite recursul Consiliului Concurentei se modifica in parte sentinta in sensul ca se resping cererile de inteventie, se respinge actiunea reclamantei, se anuleaza art. 1 din decizia atacata

-abuz de pozitie dominanta in mun.Bucuresti prin impunerea de tarife majorate in mod nejustificat de cresterea costurilor
- prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea pentru fapta din Timisoara si incidenta dispoz. OG 2/ 2001
- ‘piata geografica relevanta ‘ este considerata in speta a fi: fie piata retransmiterii de programe TV prin tehnologia CATV sau toate serviciile de retransmisie a programelor TV indiferent de tehnologia utilazata in scopul retransmiterii ( CATV, DTH si similare) la nivelul mun.Bucuresti, fie la nivel national; factori ce trebuie avuti in vedere: obiectul investigatiei
- definirea ‘ pozitiei dominante’ pe o parte din piata substantiala –incidenta anexei III la Ordinul nr. 61/ 2004; abuzul de pozitie dominanta prin practicarea unor preturi de ruina re
-conditiile de acces ale concurentilor potentiali la piata relevanta

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie - decizia nr. 5464/2009 - sectia contencios administrativ si fiscal (sent. civ. 821/2008 a CAB sectia a VIII-a - s-a respins actiunea; s-a respins recursul)

- anularea deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin.1 lit. a si c din Legea 21/ 1996 – intelegere pe verticala intre furnizor si distribuitori avand ca obiect fixarea concertata in mod direct prin clauza de pret si indirect prin discounturi a preturilor de revanzare a produselor W. si convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clientilor-.
- ignorarea de catre recurenta a clauzei anticoncurentiale din contract ....

Română

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Decizia nr. 5653/2010 - sectia contencios administrativ si fiscal – Sentinta civ. 2264/2009 a CAB sectia a VIII-a – s-a respins actiunea ; respins recursul

- anularea partiala a deciziei autoritatii concurentiale prin care s-a constatat incalcarea prev.art. 5 alin. 1 lit. a si c din Legea 21/ 1996 – existenta unei intelegeri verticale....
- prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea contraventionala ...

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal Sentinta civila 4696/ 2011 - respinge cererea; respinge actiunea

- anularea deciziei Consiliului Concurential
- solicitarea punctului de vedere al Comisiei Europene – Directia Generala de Concurenta...

Română

Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal- Sentinta civila 711/ 2012 - respinge contestatia

- anularea deciziei Consiliului Concurentei
- tardivitatea actiunii in raport de disp. art. 20 alin.6 din Legea 21/ 1996

Română

Pagini

Subscribe to RSS - art. 5 alin1 lit c din Legea 21/1996