Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ sectia contencios administrativ si fiscal- decizia 5693/2009 – sentinta civila 186/F/CA a CAB sectia a VIII-a 2008 – admiterea actiunii,
respingerea recursului.

Obiect: constatarea nulitatii absolute a deciziei emise de organul fiscal prin care s-au stabilit impozite pe terenurile si cladirile aflate in parcul industrial, proprietatea reclaman tei.

Română

ICCJ sectia contencios administrativ si fiscal - decizia nr. 5731/10 decembrie 2009; sentinta civila 35/F/2009 CAB sectia a VIII-a admiterea actiunii; respingerea recursului organului fiscal.

Obiect: constatarea nulitatii absolute a deciziei organului fiscal prin care s-au impus la plata impozitului pe cladiri si terenuri din parcul industrial.

Română

ICCJ - sectia contencios administrativ si fiscal- decizia 5749/29 noiembrie 2011- sentinta CAB sectia a VIII-a respingerea actiunii; admiterea recursului in sensul modificarii sentintei si obligarii celor doi parati de a semna actul adi tional la ordinul comun.

0biect: - MFP de a semna actul aditional la ordinul comun 769/ 2005 al MAPDR si nr. 1847/ 2005 al MFP; paratii au refuzata sa semneze actul aditional la ordinul comun in baza documentatiei transmise inainte de termenul limita.

Română

CCJ sectia contencios administrativ si fiscal- decizia nr. 3502/ 16 iunie 2011- sentinta civila 3760/ 2010 CAB sectia a VIII-a – admiterea exceptiei inadmisibilitatii actiunii pentru neindeplinirea procedurii prealabile; respingerea recursului

obiect: constatarea realizarii de catre reclamanta a ‘investitiilor noi’ ce nu au fost mentionate in notele de constatare emise de Consiliul Concurentei; stabilirea ‘ajutorului de stat’ ca urmare a acestor investitii, obligarea paratului de a completa notele de constatare prin emiterea unui act aditional in care sa fie calculata intensitatea bruta a ajutorului de stat in functie de valoarea investitiilor efectuate in anii 2003- 2004.

Română

ICCJ – decizia 3166/31 mai 2011- sectia contencios administrativ si fiscal - sentinta civila 78/F/2010 CAB – respingerea actiunii;

obiect : constatarea nulitatii absolute a deciziei organului fiscal considerat a nu fi competent pentru masurile fiscale, calificate drept ‘ajutoare de stat’ de care a beneficiat reclamanta; incidenta prev.art. 250 alin.1 pct. 9 si art. 257 alin. 1 lit. l din Legea 571/ 2003 – prin ‘efectul legii’ nu se datoreaza impozit pe cladirile si terenurile aflate in interiorul parcurilor industriale; admiterea recursului reclamantei- modificarea sentintei in sensul admiterii actiunii.

Română

ICCJ sectia contencios administrativ si fiscal - decizia 3269/11 iunie 2009 - sentinta civila 2333/2006 CAB – respingerea actiunii; decizia ICCJ 2914/2007 – admitera recursului reclamantei si trimiterea cauzei spre rejudecare;
Sentinta civila 2797/ 2008 CAB – respingerea actiunii; admiterea recursului , modificarea in parte a actiunii in sensul anularii partiale a deciziei Consiliului Concurentei.

Obiect: anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a retinut ca reclamanta ar fi beneficiat nelegal de ajutor de stat, constand in scutirea de impozit pe profit peste limita legala , dispunandu-se recuperarea acestuia cu dobanzile si penalitatile aferente.

Română

ICCJ sectia contencios administrativ si fiscal- decizia 3270/11 iunie 2009 –sentinta civ. 655/2007 CAB sectia a VIII-a – respingerea actiunii; decizia 639/2008 a ICCj – admiterea recursului ambelor parti si trimite rea cauzei spre rejudecare; sentinta civ. 2068/2008 CAB a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a MEF

Obiect: anularea deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a interzis in mod nelegal ajutorul de stat pentru restructurare si facilitatile oferite de HG 874/ 2000 si Legea 137/ 2002 de care a beneficiat reclamant

Română

ICCJ sectia contecios administrativ si fiscal - decizia nr. 2438/29 aprilie 2011 - sentinta civ. 807/CA/ 2009 Trib. Buc. Sectia com si de contencios adm. – anularea ca netimbrata a actiunii; decizia civ.3/R/2010- Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul si a trimis cauza spre rejudecare; sentinta civ. 233/CA/ 2010 Trib. Bucuresti a admis exceptia necompententei materiale a instantei si dispus declinarea la Curtea de Apel Bucuresti; sentinta civ.108/F/2010

Obiect: constatarea nulitatii absolute a decizei de impunere emisa de unitatea fiscala deoarece aceasta este necompetenta prin nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice, potrivit Decr. 31/1954 si a dispozitiilor Codului de procedura fiscala

Română

ICCJ sectia contencios adm. si fiscal- decizia 2254/29 aprilie 2009 – sentinta civila 155/F/2009 Curtea de Apel Alba-Iulia- admiterea in parte a actiunii: anularea in parte a rapoartelor de inspectie fiscala si exonerarea reclamantei de plate unei sume de bani reprezentand impozit pe profit si accesorii; respingerea recursuri lor paratilor DGFPH, ANAF si MFP; admiterea recursului reclamantei si modificarea sentintei in sensul obligarii paratilor la plata onorariului de avocat.

Obiect: anularea rapoartelor de inspectie fiscala, exonerarea de plata sumelor reprezentand impozit pe profit, TVA si accesorii, anularea deciziilor de impunere suplimentara

Română

ICCJ sectia contencios adm. si fiscal- decizia 2275/15 apri lie 2011- sentinta Curtii de Apel Brasov: respinsa actiunea reclamantei in contradictoriu cu DFB; respingerea recursului reclamantei.

Obiect: constatarea nulitatii absolute a deciziei de impunere si a dispozitiei aferente ca fiind emisa de o entitate ce nu are calitatea de a dispune cu privire la masurile fiscale de care a beneficiat reclamanta; incidenta prev.art. 250 alin. 1 pct. 9 si art. 257 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003- nedatorarea impozitului pe cladirile si terenurile aflate in parcurile industriale ; incidenta Regulamentului CE nr. 659/ 1999 al Consiliului Uniunii Europene;

competenta Consiliului Concurentei-

Română

Pagini

Subscribe to Inalta Curte de Casatie si Justitie