Formarea magistraților în dreptul europen al concurenței și cooperarea judiciară între judecători

Proiect ”Formarea magistraților în dreptul europen al concurenței și cooperarea judiciară între judecători”

Proiectul se adresează capacităţii slabe a sistemului judiciar din România în domeniul dreptului concurenţei, respectiv structurilor instituționale aferente implementării politicilor concurențiale ale Uniunii Europene, responsabile de a genera un climat de transparență și corectitudine mediului concurenței.

Scopul proiectului este de a crește capacitatea sistemului judiciar din România, de a implementa politicile concurențiale ale Uniunii Europene, în special  art. 101 și 102 ale TFEU și  aplicarea acestora în domenii specifice, de exemplu: achizițiile publice. Proiectul se va adresa tematicii implementării, prin concentrarea pe judecătorii direct responsabili de aplicarea acestor prevederi, dar și prin indentificarea contextului general ce afectează activitatea lor.

Proiectul se va desfășura pe două direcții: a) întărirea capacității administrative, prin pregătiri multiple, adresate judecătorilor și procurorilor ce sunt implicați în cazuri ce ţin de domeniul concurenței, având interacțiuni cu alte instituții relevante în domeniul concurenței, respectiv  b) creșterea gradului de cunoaștere a dreptului european al concurenței, în special a art. 101 și art. 102 din TFEU, prin intermediul unei abordări intersectoriale, realizată pe mai multe niveluri, a judecătorilor și a altor stakeholderi relevanți în implementarea legislației europene pe dreptul concurenței.

Activitățile planificate se bazează pe o abordare holistică, prin desfășurarea unei analize de nevoi a multi-stakeholderi-lor, ca punct de pornire. Al doilea pas, este reprezentat de selectarea a doi formatori specializați în domeniile în care managerul de proiect și partenerul nu au exepriență, așa cum a rezultat din prioritățile domeniilor de formare. Unul dintre formatori, va fi un expert european pentru a prezenta dimensiunea europeană a politicilor concurenței.

Vor fi desfășurate trei activităţi de formare extensivă și un atelier de lucru final, la care vor participa şi alți stakeholderi relevanți pentru aplicarea prevederilor dreptului european al concurenței.

Alte două produse vor contribui la îmbunătățierea cooperării dintre actorii naționali implicați în aplicarea dreptului european al concurenței și cei din Uniunea Europeană cu relevanţă acest domeniu: – o platformă electronică, dublată de un buletin informativ trimestrial, ce va conține informații despre evoluțiile relevante în domeniul legislației și al jurisprudenței în domeniul politicilor concurenței, plus un ghid al aplicării dreptului european al concurenței în România; –instrument practic ce va oferi îndrumări pentru magistrați și instituțiile responsabile în domeniu și pentru beneficiarii finali ai activității acestora (cetățeni și companii).

Asociația Română pentru Transparență și Asociația Magistraților din România sunt parteneri în desfășurarea proiectului în perioada octombrie 2011 – februarie 2013.

Finanțatorul proiectului este Comisia Europeană – Direcția Generală Concurență.

Română