Conferinţa cu tema „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei”

 Conferinţa „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei” - Bucureşti 28, 29 martie 2013

Conferinţa se înscrie în seria evenimentelor profesionale organizate de Asociaţia Magistraţilor din România în colaborare cuTransparency International Romania în materia dreptului european al concurenţei, pe parcursul anului 2012, marcând ultima etapă a proiectului desfăşurat.

Pentru asigurarea unor dezbateri diversificate şi eficiente, la Conferinţă au fost invitaţi, pe lângă magistraţi, inclusiv de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi reprezentanţi ai unor instituţii interne, respectiv Consiliul Concurenţei, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, Uniunea Naţională a Barourilor din România, precum şi patru magistraţi din Uniunea Europeană, în special din Franţa, datorită similitudinilor existente între cele două sisteme de drept, în materia concurenţei

Agenda conferinţei. [PDF]

Structura Conferinţei presupune patru grupuri de lucru în prima zi (28 martie 2012) şi două grupuri de lucru în cea de-a doua zi (29 martie 2012). Magistraţilor străini li se solicită să îşi aleagă un grup de lucru, în cadrul căruia să prezinte, în mod succint, problematica pusă în discuţie, prin raportare la legislaţia/doctrina/jurisprudenţa din propria ţară. Prezentarea va dura maxim 12 minute. Discuţiile vor continua, în cadrul grupului de lucru, prin punctarea legislaţiei române şi prin compararea celor două sisteme de drept, din perspectiva necesităţii armonizării legislaţiei statelor membre U.E.

Română